Politika ISŘ aktualizována ve vazbě na implementaci ABMS

29. 5. 2024

Jelikož jsme se rozhodli do našeho systému řízení implementovat požadavky protikorupčního řízení dle normy ČSN ISO 37001 (ABMS), aktualizovali jsme také naši politiku.

Vedení společnosti se v ní k dříve uvedenému zavázalo například vytvářet prostředí bez obavy případných oznamovatelů z postihu za oznamování podezření na protiprávní, neetické či nevhodné chování, což plní, mimo jiné, zejména zřízením etické linky.

Politika ISŘ

Politika ISŘ aktualizována ve vazbě na implementaci ABMS

Politika ISŘ aktualizována ve vazbě na implementaci ABMS

29. 5. 2024

Jelikož jsme se rozhodli do našeho systému řízení implementovat požadavky protikorupčního řízení dle normy ČSN ISO 37001 (ABMS), aktualizovali jsme také naši politiku.

Vedení společnosti se v ní k dříve uvedenému zavázalo například vytvářet prostředí bez obavy případných oznamovatelů z postihu za oznamování podezření na protiprávní, neetické či nevhodné chování, což plní, mimo jiné, zejména zřízením etické linky.

Politika ISŘ