Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1

Stavba:Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1
Místo:Truhlářská 16/1117, Praha 1
Investor:Le-Investment, spol. s .r.o.
Projektant:L.Z.ATELIER s.r.o, Praha 10
Zahájení výstavby:2007/12
Realizace:2009/08
Divize:Divize 3 | stav. Jiří Horáček - tel. 225 377 131
Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1
 

Fotografie z výstavby

Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1 Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16/1117, Praha 1
 

Charakteristika

Rekonstrukcí stávajícího objektu v Truhlářské ulici č.1117/16 a novostavbou ve dvorní části vznikne hotel o kapacitě 170 pokojů, včetně podzemních parkovacích stání v suterénu nově budované přístavby.
Řadová budova je na území Pražské památkové rezervace chráněné UNESCO. Tato budova bude kompletně zrekonstruována – poškozené dřevěné trámové stropy budou zesíleny nebo v částech vyměněny včetně výměny a opravy podhledů (omítka na rákos). Cihelné klenby se lokálně opraví. Strop nad 4.NP se provede nový, plechobetonový. Střecha včetně krovu bude nová , střešní krytina dvojitá bobrovka červená. U zdiva kamenného v suterénu a smíšeného v patrech, které je porušeno statickými trhlinami, se provede sponování a injektáž trhlin aktivovanou injekční směsí. U uliční fasády bude odstraněn nátěr, původní omítka se opraví a provede se nový fasádní nátěr. Okna budou kompletně zrepasována, zasklení bude vyměněno a provede se akustické a tepelné izolační těsnění oken.Vrata do průjezdu se provedou nová dvoukřídlá svlaková z masivního dubu. Ve dvorní části se provede nová plechobetonová konstrukce pavlačí, ozdobné ocelové konzoly se zdemontují a zrepasují. Fasáda včetně oken bude opravena stejně jako v uliční části. Dvorní fasáda v 5.NP bude řešena jako prosklená.

Pro dvorní novostavbu bude provedeno zajištění stavební jámy pomocí pilířů tryskové injektáže. Založení je na základové desce podporované mikropilotami. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická. Jedná se o kombinovaný konstrukční systém se sloupy a stěnami a stropními deskami s rovným podhledem. U novostavby jsou tři typy fasád: kompletní zateplovací systém se šlechtěnou omítkou, fasáda provětrávaná z kamenného ( pískovec) obkladu , skleněná neprůhledná fasáda.Okna budou euro otevíravá a sklopná. Hlavní vstup je z AL profilů + opláštění AL deskami, zádveří bude prosklené ze systému Schücco. Střecha je navržená jako plochá , hydroizolaci tvoří SBS modifikované asfaltové pásy.

V objektu je celkem 5 výtahů, strojovny jsou integrované do výtahových šachet.
Pro napojení objektu na veřejnou kanalizaci bude provedna pomocí tunelování nová přípojka.
V objektu je nová kotelna s dvěma kotli Buderus. Vytápění pokojů je fancoily – podstropní jednotky umístěné v podhledu nad sociální částí, v koupelnách a WC jsou elektrické žebříkové radiátory.
V suterénu nové přístavby bude 20 parkovacích stání. Stání budou přístupná přes chodníkový přejezd nově vytvořeným průjezdem v uličním objektu.