Matematicko-fyzikální fakulta UK

Stavba:Matematicko-fyzikální fakulta UK
Místo:Malostranské náměstí 25, Praha 1
Investor:Matematicko fyzikální fakulta UK v Praze
Projektant:BHM s.r.o.
Zahájení výstavby:2001/10
Realizace:2007/06
Divize:Divize 4 | Ing. Jiří Urban - tel. 225 377 161
Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK
 

Fotografie z výstavby

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK
 

Charakteristika

Budova bývalého „Profesního domu“ jezuitského řádu byla postavena v letech 1674-1690. Tento objekt je nedílnou součástí zástavby Malé Strany a byl vybudován jako funkční součást  chrámu sv. Mikuláše, se kterým tvoří architektonický ansámbl.

Objekt tvoří tři křídla řešená jako dvoutrakt s pěti nadzemními podlažími půdorysného tvaru U o rozměrech 40x70x40m s vnitřním nádvořím, ve kterém je vestavba půlkruhové dvoupatrové budovy s atriem (původně banka nyní počítačová laboratoř a knihovna).  Do severního křídla byl včleněn farní kostel sv. Václava jako náhrada za stržený románský kostelík, který stál při budování jezuitům v cestě.

Své původní poslání budova ztratila zrušením jezuitského řádu na konci 18. stolení. Objekt byl přidělen státní správě a byl podroben důkladné přestavbě. V současné době je využíván UK Matematicko fyzikální fakultou k účelům výuky.

Objekt má dvě schodiště, hlavní v severním křídle a vedlejší v západním křídle (zachované původní dřevěné stupně). Veškeré stropy mají valenou klenbu. 

Celá výstavba probíhala za provozu, proto byla rozdělena na etapy již v projektové dokumentaci.

V první etapě bylo rekonstruováno 1. NP část vrátnice, 3-5. NP východní křídlo, hlavní únikové schodiště a hlavní výtahová šachta se dvěma výtahy.

V etapě druhé probíhaly práce ve 2. PP, 1. PP a 3-5. NP severního traktu a západního křídla.

Rekonstrukce 1. NP, 2. NP a nádvoří probíhala ve třetí etapě.

Ve čtvrté části již nazvané Interiéry a navazující restaurátorské práce byly ve 2. PP, 1. PP, 1. NP a 2. NP provedeny menší stavební úpravy. Především se však jednalo o dokončení restaurátorských prací a o vybavení truhlářským interiérem, typickým pro kanceláře i atypickým (např. vestavba posluchárny a atypický nábytek pro část refektář).

Práce čtvrté etapy byly dokončeny v listopadu 2006, restaurování varhanního prospektu a dodávka varhan  v červnu 2007.