Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek

Stavba:Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek
Místo:parcela p.č. 180/1, k.ú. Vepřek
Investor:FVE CZECH NOVUM s.r.o.
Projektant:SILEKTRO PRAHA s.r.o., 130 00 Praha 3, Perunova 17
Zahájení výstavby:2010/03
Realizace:2010/08
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek
 

Fotografie z výstavby

Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek
 

Charakteristika

Stavba je provedena pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o instalaci fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 35 MWp. Všechny sekce FV systému budou umístěny na nosné hliníkové a ocelové konstrukci kotvené na ocelové vrtané piloty. Na ploše areálu se bude nacházet 26 kioskových trafostanic, na jihozápadní části pozemku bude vybudována rozvodna VN sloužící na vyvedení výkonu vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou. V severovýchodní části areálu bude zřízeno zázemí sloužící pro obsluhu a servisní činnosti elektrárny.

 

Jako generátor elektrické energie je navržen systém z monokrystalických panelů. Konfigurace osazení jednotlivých panelů byla zvolena na šest panelů umístěných naležato nad sebou. FV systém bude vybaven měřícím systémem umožňujícím monitorování výroby a stavu jednotlivých střídačů. Zastavěná plocha pro celý systém je cca 830 000 m².