Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice

Stavba:Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice
Místo:parcela p.č. 801 v kat.území Smiřice
Investor:FVE CZECH a.s., Bubenečská 606, 160 00 Praha 6
Projektant:SILEKTRO PRAHA s.r.o., 130 00 Praha 3, Perunova 17
Zahájení výstavby:2009/09
Realizace:2009/12
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice
 

Fotografie z výstavby

Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice
 

Charakteristika

Pozemek pro výstavbu FVE vznikl jako přirozeně navazující část již vybudované fotovoltaické elektrárny Smiřice I. Jedná se tedy o druhou etapu stavby, rozšíření stávajícího provozu.
Pro tuto aplikaci je opět navržen systém monokrystalických panelů, instalovaných na pevných ocelových žárově zinkovaných a hliníkových konstrukcích, založených na zemních vrutech. Panely jsou montovány pod úhlem 32°. Zastavěná plocha je 60.700m2. Od dvou kiosků – trafostanic, umístěných uvnitř pozemku FVE, je provedena zemní kabelová přípojka VN 35kV do stávající rozvodny, umístěné na jižní hraně pozemku FVE Smiřice I.