Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice

Investor:

FVE CZECH a.s., Bubenečská 606, 160 00 Praha 6

Realizace:

09/2009 - 12/2009

Pozemek pro výstavbu FVE vznikl jako přirozeně navazující část již vybudované fotovoltaické elektrárny Smiřice I.

Jedná se tedy o druhou etapu stavby, rozšíření stávajícího provozu.
Pro tuto aplikaci je opět navržen systém monokrystalických panelů, instalovaných na pevných ocelových žárově zinkovaných a hliníkových konstrukcích, založených na zemních vrutech. Panely jsou montovány pod úhlem 32°. Zastavěná plocha je 60.700m2. Od dvou kiosků – trafostanic, umístěných uvnitř pozemku FVE, je provedena zemní kabelová přípojka VN 35kV do stávající rozvodny, umístěné na jižní hraně pozemku FVE Smiřice I.

Výstavba fotovoltaické elektrárny – Smiřice II 2,8 MWp v lokalitě Smiřice

Investor:

FVE CZECH a.s., Bubenečská 606, 160 00 Praha 6

Realizace:

09/2009 - 12/2009

Pozemek pro výstavbu FVE vznikl jako přirozeně navazující část již vybudované fotovoltaické elektrárny Smiřice I.

Jedná se tedy o druhou etapu stavby, rozšíření stávajícího provozu.
Pro tuto aplikaci je opět navržen systém monokrystalických panelů, instalovaných na pevných ocelových žárově zinkovaných a hliníkových konstrukcích, založených na zemních vrutech. Panely jsou montovány pod úhlem 32°. Zastavěná plocha je 60.700m2. Od dvou kiosků – trafostanic, umístěných uvnitř pozemku FVE, je provedena zemní kabelová přípojka VN 35kV do stávající rozvodny, umístěné na jižní hraně pozemku FVE Smiřice I.