Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek

Investor:

FVE CZECH NOVUM s.r.o.

Realizace:

03/2010 - 08/2010

Stavba je provedena pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o instalaci fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 35 MWp. Všechny sekce FV systému budou umístěny na nosné hliníkové a ocelové konstrukci kotvené na ocelové vrtané piloty. Na ploše areálu se bude nacházet 26 kioskových trafostanic, na jihozápadní části pozemku bude vybudována rozvodna VN sloužící na vyvedení výkonu vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou. V severovýchodní části areálu bude zřízeno zázemí sloužící pro obsluhu a servisní činnosti elektrárny.

Jako generátor elektrické energie je navržen systém z monokrystalických panelů. Konfigurace osazení jednotlivých panelů byla zvolena na šest panelů umístěných naležato nad sebou. FV systém bude vybaven měřícím systémem umožňujícím monitorování výroby a stavu jednotlivých střídačů. Zastavěná plocha pro celý systém je cca 830 000 m².

Výstavba fotovoltaické elektrárny 35,1 MWp, Vepřek

Investor:

FVE CZECH NOVUM s.r.o.

Realizace:

03/2010 - 08/2010

Stavba je provedena pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o instalaci fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 35 MWp. Všechny sekce FV systému budou umístěny na nosné hliníkové a ocelové konstrukci kotvené na ocelové vrtané piloty. Na ploše areálu se bude nacházet 26 kioskových trafostanic, na jihozápadní části pozemku bude vybudována rozvodna VN sloužící na vyvedení výkonu vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou. V severovýchodní části areálu bude zřízeno zázemí sloužící pro obsluhu a servisní činnosti elektrárny.

Jako generátor elektrické energie je navržen systém z monokrystalických panelů. Konfigurace osazení jednotlivých panelů byla zvolena na šest panelů umístěných naležato nad sebou. FV systém bude vybaven měřícím systémem umožňujícím monitorování výroby a stavu jednotlivých střídačů. Zastavěná plocha pro celý systém je cca 830 000 m².