Fotovoltaická elektrárna II, 480 kWp, Klatovy

Investor:

FOTOVOLT KLATOVY s.r.o.

Projektant:

SILEKTRO PRAHA s.r.o., 130 00 Praha 3, Perunova 17

Realizace:

09/2010 - 11/2010

Stavba je provedena pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o instalaci fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 480 kWp. Všechny sekce FV systému budou umístěny na nosné hliníkové a ocelové konstrukci kotvené na ocelové vrtané piloty. Na ploše areálu se bude nacházet 1 kiosková trafostanice, která obsahuje i zázemí sloužící pro obsluhu a servisní činnosti elektrárny.
Jako generátor elektrické energie je navržen systém z monokrystalických panelů. Konfigurace osazení jednotlivých panelů byla zvolena na šest panelů umístěných naležato nad sebou. FV systém bude vybaven měřícím systémem umožňujícím monitorování výroby a stavu jednotlivých střídačů. Zastavěná plocha pro celý systém je cca 9900 m2.

Fotovoltaická elektrárna II, 480 kWp, Klatovy

Investor:

FOTOVOLT KLATOVY s.r.o.

Projektant:

SILEKTRO PRAHA s.r.o., 130 00 Praha 3, Perunova 17

Realizace:

09/2010 - 11/2010

Stavba je provedena pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o instalaci fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 480 kWp. Všechny sekce FV systému budou umístěny na nosné hliníkové a ocelové konstrukci kotvené na ocelové vrtané piloty. Na ploše areálu se bude nacházet 1 kiosková trafostanice, která obsahuje i zázemí sloužící pro obsluhu a servisní činnosti elektrárny.
Jako generátor elektrické energie je navržen systém z monokrystalických panelů. Konfigurace osazení jednotlivých panelů byla zvolena na šest panelů umístěných naležato nad sebou. FV systém bude vybaven měřícím systémem umožňujícím monitorování výroby a stavu jednotlivých střídačů. Zastavěná plocha pro celý systém je cca 9900 m2.