Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí

Stavba:Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí
Místo:Na Poříčí, Praha 1
Investor:Le - Investment spol. s. r. o.
Projektant:DELTAPLAN s.r.o.
Zahájení výstavby:2013/05
Realizace:2014/07
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí
 

Fotografie z výstavby

Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí Hotel GRANDIOR v objektu U Hájků v Praze 1, Na Poříčí
 

Charakteristika

Hotel GRANDIOR. Jedná se o objekt U Hájků Na poříčí 42 - Na Florenci 29. Řeší funkční využití tří stávajících objektů. Budou tvořit jeden provozně funkční celek a vznikne tak hotelový komplex „ GRANDIOR “ s celkovou kapacitou cca 384 pokojů. Původně polyfunkční dům bude upraven na objekt s převažující funkcí hotelového provozu. Podzemní podlaží 3.PP a 2. PP, v kterých jsou podzemní garáže , strojovny a technické místnosti zůstávají beze změny. Stávající obchodní pasáž, která překonává pomocí schodiště a eskalátorů výškový rozdíl ulic Na Poříčí a Na Florenci se promění na vstupní a recepční prostory hotelu. Pasáž bude plnit také funkci stravovací, což zároveň podporuje provoz stávajícího kongresového centra v 1. NP. Dispozice pasáže a kongresového centra bude upravena tak, aby došlo k propojení hotelového komplexu GRANDIOR a zahrady sousedního komplexu FLORENTINA. Prostory orientované do uličního parteru – Na Poříčí i na Florenci – budou využívány jako nájemní a obchodní jednotky. V podlažích od 2. NP výše bude zachována funkce ubytovací – hotelové pokoje.