Přední kopanina - RADNICE

Stavba:Přední kopanina - RADNICE
Místo:Přední Kopanina
Investor:Hlavní město Praha
Zahájení výstavby:2016/06
Realizace:2017/05
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE
 

Fotografie z výstavby

Přední kopanina - RADNICE Přední kopanina - RADNICE
 

Charakteristika

Urbanistické a architektonické řešení stavby: Navrhovaný objekt je na místě původního objektu č.p.56 a zčásti na volné zatravněné ploše za ním. Tvarově i dispozičně akceptuje daný prostor určený k jeho výstavbě. Skládá se ze dvou částí, přední část, objemově odpovídající stávajícímu objektu, bude využívána pro Úřad městské části Praha - Přední Kopanina, v zadní části bude umístěna velká zasedací místnost s kapacitou pro 50 osob, s předpokládaným využitím pro různé účely a místnost pro veřejnou knihovnu. Obě části jsou propojeny, mají však samostatné vstupy a umožňují i samostatný provoz. Zastřešeny jsou sedlovými střechami, v koncové severní části polyfunkčního objektu je střecha zakončena valbou. Část, která se připojuje k sousednímu objektu, je zastřešena střechou plochou. Stručný popis výstavby: Dokončení stavby radnice a polyfunkčního objektu: dokončí se stavební práce v podzemním podlaží a proběhne celková dostavba nadzemní části objektu - nosné zdivo nadzemní části, betonáž stropu nad 1.np. Provedení konstrukce krovu a střešní skladby. Zdění vnitřních příček, osazení výplní otvorů, provedení zařízeni TZB, úpravy povrchů. Po vyklizení staveniště dokončení komunikace a venkovních ploch včetně sadových úprav a regenerace trávníku.