VŠCHT - fasáda budovy B

Stavba:VŠCHT - fasáda budovy B
Místo:Praha 6 - Dejvice
Investor:Vysoká škola chemicko-technologická
Projektant:POM Nomos s.r.o.
Zahájení výstavby:2018/11
Realizace:2019/11
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B
 

Fotografie z výstavby

VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B VŠCHT - fasáda budovy B
 

Charakteristika

V souladu s původním vzhledem budov v areálu vysokých škol v Praze 6 - Dejvicích je prováděna celková revitalizace uličních fasád budovy Vysoké školy chemicko - technologické (objekt B). Součástí prací je také kompletní náhrada stávajících okenních výplní replikami s certifikovanými tepelně - technickými vlastnostmi. Protože se budova nachází v městské památkové zóně, je realizace prováděna ve spolupráci s Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a Národním památkovým ústavem.